Kayıtlarımız çok avantajlı fiyatlarla devam ediyor, Hemen bizi arayın

Eğitimlerimiz

Yaş gruplarımız: 3-6 yaş arası tüm gruplara okulumuzda eğitim vermekteyiz.

Anaokulu Eğitimimiz: Anaokulu eğitiminde amacımız, gelişimini en iyi şekilde tamamlamış, sorgulayan, öğrenmeye açık çocuklar yetiştirmektir.

DUYGU MÜZİK ANAOKULU Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyal-duygusal, bilişsel, psikomotor gelişim ve öz bakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Kendi programımız ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda eğitimsel açıdan amacımıza ulaştığımıza, kendinin ve etrafındakilerin farkında, yeni  dünyaya uyum sağlayabilen, bilgiye nasıl ulaşabileceği ne dair fikirleri olan ama her şeyden önce mutlu, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimizi gördük.

 

 

High/Scope

High/Scope Programı’nın amacı “gelişimsel olarak tutarlı” bir eğitim sağlamaktır. Gelişimsel olarak tutarlı eğitimin üç ana öğesi vardır.

  • Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha fazla kullanılmasını ve gelişmesini sağlar.
  • Öğrenene, kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları geliştirmesine yardımcı olur ve buna teşvik eder.
  • Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi öğretecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar.

High/Scope Programı Jean Piaget’nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’e göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki girişimlerinde tekrar kullanması” sonucunda oluşur. Piaget’ den etkilenen diğer bir nokta da, çocuklara etkileşim halinde bulunan yetişkinin görevi onları desteklemektir.

High/Scope Programı’nın dayandığı temel prensip “etkin (aktif) öğrenme” prensibidir.

Etkin öğrenme “‘yaparak” öğrenme demektir. Bu tür bir öğrenme olayında tüm duyu organları ve vücut işine girer. Programda bu tür bir öğrenmenin kalıcı ve gerçek öğrenme olduğuna inanılır.

Etkin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce öğrenenin önünde çeşitli materyaller (malzemeler) olmalıdır. Öğrenenin önünde bulunan materyalleri dilediği gibi duyu organlarını ve vücudunu kullanarak inceleyebilmeli, malzemelerle ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanarak yapacağına kendisi karar vermelidir, kısacası “seçim” öğrenene kalmıştır. Tüm bu işlemler sırasında, malzemelerle oynarken, öğrenenin, kullanacağı “dil” yani neyi, nasıl yaptığı ile ilgili konuşmalarla öğrenme olayını pekiştirecektir. Etkin öğrenme olayının gerçekleşmesinde rol oynayan faktörler den bir diğeri de “yetişkin desteği” dir. “Destek” kavramı ile belirtilmek istenilenlerin arasında, öğrene ne yeterli sayıda ve çeşitli malzeme sağlamak, onu dinlemek, ne yaptığına bakmak, ona çeşitli sorular sorarak düşünmesini teşvik etmeli sorulara kendisinin cevaplar bulabilmesi için ona zaman tanımak sayılabilir. Tüm bu sözü edilen öğeler etkin öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarıya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

 

Eğitim Hedeflerimiz

 

Farkımız

Duygu Müzik Anaokulu olarak müzik eğitimini çok önemsiyoruz. Müziği tüm insanlık için ortak dil olduğunu biliyoruz dolayısıyla çocuğun kendini ifade etmeyi öğrendiği bu dönemde müziği kullanmasının gelişimini olumlu yönde destekleyeceği inancındayız.

Yabancı Dil Eğitimimiz:

Duygu Müzik Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak uzun yıllardır İngilizce dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarımızın her gün İngilizce eğitim almasına yönelik programlar uygulamaktayız. Son yıllarda yoğun olarak yapılan araştırmalar, çocuklar için 0-6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Doğumdan itibaren özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmekte ve 6 yaş itibariyle bu mekanizma kayıt özelliğini kaybetmektedir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.

Bu nedenle, programımızda zaten var olan İngilizce eğitimimize ağırlık vererek haftada 5 gün eğitim vermekteyiz.

Kayıtlarımız çok avantajlı fiyatlarla devam ediyor, Hemen bizi arayın