Biz Kimiz

Duygu Müzik Anaokulu olarak bizler, "Çocuklarımız Geleceğimiz" sloganıyla en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için en iyi okul öncesi eğitimi hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde, sosyal, girişken, yaratıcı beyinler yetiştirmek amaçlarımızın başında yer alıyor.

Duygu müzik Anaokulu, okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerinin, okul öncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur. Duygu müzik Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Kurumu, çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır. Her gelişim alanı (bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal) aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır.

Vizyonumuz

Kurumumuz SEVGİ ilkesi temeline dayalı olarak çocuklarımızın BİLİŞSEL, DUYGUSAL, SOSYAL ve PSİKOMOTOR gelişimlerine uygun eğitim vermektedir. Okul Öncesi eğitim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran ya da yalnızca çocukların bakımını sağlayan yerler olmadığını düşünüyor, çocuklarımızı araştırmaya ve yaratıcılığa yönlendirecek zevkli ve eğlenceli programlarla eğitimi sevdirmeyi planlıyoruz.

Misyonumuz

Duygu müzik Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak misyonumuz Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, tüm gelişim alanlarında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.